Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Projekt CPD4GB :: Poziv studentima

Poziv studentima agronomskog fakulteta

za sudjelovanje na projektu„Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju“ kojim će se ustrojiti interdisciplinarni neformalni obrazovni program za stjecanje kompetencija u području zelene gradnje namijenjen studentima

Pozivamo studente 1. godine diplomskog studija da se prijave za sudjelovanje na projektu „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju“. Tijekom provedbe projekta studenti će slušati predavanja, pohađati radionice, provoditi stručne rasprave i sudjelovati na studijskom putovanju u Beč te tako steći praktična znanja i vještine za provođenje projekata u području zelene gradnje. Sudjelovanjem na konkretnim projektima u suradnji s gradovima koji podupiru projekt studenti će steći kompetencije za kreiranje zdravijih, ugodnijih i produktivnijih radnih i životnih prostora koji će biti energetski učinkoviti, ekonomski isplativi te zdravi za okoliš i čovjeka čime će pridonijeti razvoju zajednice.

Projekt „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju“ uvodi novi pristup učenju i nove sadržaje o zelenoj gradnji u cjeloživotno učenje visokoobrazovanih stručnjaka. Novi pristup učenju očituje se u interdisciplinarnom neformalnom obrazovanju na razini Sveučilišta u Zagrebu koji ima za cilj osvijestiti studentima da kroz odabir obrazovnih sadržaja stječu kompetencije za svoj novi posao i upravljaju svojom karijerom te da se na taj način adekvatno pripremaju za potrebe suvremenog tržišta rada. Novi obrazovni sadržaji u programu građevinu (zgradu) i okolni krajobraz promatraju tijekom cijeloga životnog vijeka, vodeći računa o održivom razvoju uvažavanjem i uključivanjem ekoloških, društvenih i ekonomskih aspekata gradnje.

Cilj projekta je povezivanje organizacija civilnog društva s fakultetima Sveučilišta u Zagrebu kako bi se razvio interdisciplinarni neformalni obrazovni program namijenjen studentima diplomskih studija i osigurao naraštaj mladih stručnjaka s potrebnim profesionalnim kompetencijama za rad u području zelene gradnje.

Nositelj projekta „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju“ je Hrvatski inženjerski savez (HIS) s partnerima Hrvatski savjet za zelenu gradnju, Hrvatski savez građevinskih inženjera, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet i Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet. Ovim projektom povezat će se vrhunski stručnjaci i institucije s različitih područja koji dijele zajedničku viziju i vrijednosti zelene gradnje. Projekt se odnosi na Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali, na prioritetnu os 3: Obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ispred Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u projektu sudjeluju doc.dr.sc. Iva Rechner Dika i doc.dr.sc. Borka Bobovec (vanjski suradnik).

Detaljni podaci o projektu i njegovoj provedbi mogu se pronaći na poveznici https://cpd4gb.com.hr

Prijavu možete izvršiti na https://cpd4gb.com.hr/prijava/

plakat

letak