Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Studenti Agronomskog fakulteta na konferenciji EAAP u Dubrovniku

Studenti preddiplomskih i diplomskih studija (Animalne znanosti, Proizvodnja i prerada mesa) aktivno su pomagali u organizaciji 69. godišnje konferencije Europske federacije animalnih znanosti (69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science) koji se održao u Dubrovniku u vremenu od 27. do 31. kolovoza 2018. godine. Svojim zalaganjem i susretljivošću osvojili su simpatije više od 1.200 sudionika koji su ove godine nazočili  konferenciji. Treba naglasiti da je glavni organizator konferencije Hrvatska poljoprivredna agencija i Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske dok je Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet jedan od suorganizatora 69. godišnje konferencije Europske federacije animalnih znanosti.