Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Marijana Vrbančić

Datum održavanja:

Utjecaj genotipa i spola na intenzitet rasta, odlike trupa i mesa junadi križanaca holštajna s mesnim pasminama goveda
14. rujna :: 11:00 sati :: Velika vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, predsjednik
  • Prof.dr.sc. Pero Mijić, Sveudili5te J.J. Strossmayera Poljoprivredni fakultet u Osijeku
  • Doc.dr.sc. Nikolina Kelava Ugarković, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Predloženi mentori:

  • Izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • Izv. prof. dr. sc. Jelena Ramljak, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Sažetak

Posljednje desetljeće obilježava smanjenje broja krava u Republici Hrvatskoj te posljedično tome i smanjenje broja teladi dostupne za tov. Stoga se dio holštajnskih krava koje se koriste u proizvodnji mlijeka počinje planski osjemenjivati bikovima mesnih pasmina. Dosadašnja istraživanja kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika križanaca holštajna i mesnih pasmina ukazuju na određene poželjne kombinacije, međutim istraživanja nisu provedena u uvjetima intenzivnog tova kakav prevladava u Republici Hrvatskoj. Istovremeno nije dovoljno istražen učinak genotipa i spola, odnosno pojavnost i utjecaj određenih alelnih varijanti na tovne i klaoničke karakteristike križanaca. Stoga je cilj istraživanja utvrditi frekvencije genotipova CAPN1, DGAT1 i TG gena te njihov utjecaj na intenzitet rasta, odlike trupa i kvalitetu mesa junadi F1 križanaca holštajna s mesnim pasminama goveda.