Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada – Irina Tanuwidjaja

Datum održavanja:

Glavni čimbenici koji utječu na formiranje mikrobioma u ranim fazama razvoja tla
17. rujna 2018. :: 11:00 sati :: Velika vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada

  • Prof. dr. sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, predsjednica
  • Doc. dr. sc. Kristina Krklec,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Doc. dr. sc. Ana Bielen, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Predloženi mentori

  • Prof. Dr. rer. nat. habil. Michael Schloter
  • Izv. prof. dr. sc. Mirna Mrkonjić Fuka

Sažetak

Tijekom interakcije između mikrobiote i čvrste faze tla stvaraju se reaktivne plohe koje predstavljaju žarišta mikrobne raznolikosti i aktivnosti. Različiti mikroorganizmi naseljavaju tla s različitim mineralnim sastavom i pri tome aktivno mijenjaju stanište na kojem obitavaju. Na taj način mikroorganizmi, uz ostale biološke, fizikalne i kemijske procese, utječu na razvoj tla. Istovremeno, i sami minerali izravno utječu na strukturu mikrobnih zajednica i funkciju tla. Zbog vanjskog unosa, sadržaj ugljika i dušika, postupno raste s razvojem tla, dok je sadržaj fosfora u potpunosti ovisan o mikrobnom trošenju početnog matičnog supstrata. Budući da se gubitak iskoristivog tla, veličina ljudske populacije i potreba za prirodnim resursima rapidno povećavaju, razumijevanje mikrobnih interakcija u tlu je od iznimnog značaja u održivom gospodarenju i zaštiti tla. Cilj ovog istraživanja je utvrditi utjecaj mineralnog sastava tla na strukturu bakterijskih zajednica i identificirati procese i mikrobne grupe koji utječu na kruženje makrohranjiva u ranim fazama razvoja tla. Nove tehnologije, kao što je duboko sekvenciranje, pružaju dublji uvid u mikrobnu raznolikost i aktivnost te čimbenike koji utječu na kruženje makronutrijenata u ranim fazama razvoja tla te mogu doprinijeti njihovom razumijevanju.