Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Dobitnici Dekanove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.

Dekanovu nagradu za akademsku godinu 2017./2018. dobili su sljedeći studenti Agronomskog fakulteta:

  • Ema Brijačak ; Temperaturni zahtjevi za klijanje vrsta Ambrosia artemisiifolia L. i Setaria glauca L. – osnova izrade softwerske alatke za prognozu nicanja korova ; izv. prof. dr. sc. Maja Šćepanović
  • Matej Vrbanić, Lorena Žabčić ; Ekološko održivi načini upravljanja tla u vinogradima umanjuju degradaciju tla ; doc. dr. sc. Igor Bogunović
  • Arijana Ivošević,Tomislav Javornik,  Ana-Marija Krajnik,  Martina Milković ; Utjecaj arbuskularne mikorize na fotosintetsku aktivnost bosiljka u uvjetima nedostatka fosfora ; doc. dr. sc. Boris Lazarević
  • Paula Jurjević, Lara Radović, Ana-Klaudija Štilinović ; Utjecaj informativne kampanje na ponašanje u konzumaciji brze hrane među studentima ; dr. sc. Marina Tomić

Čestitamo dobitnicima i njihovim mentorima!