Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

17. skup IOBC/wprs radne grupe “Integrated Control in Oilseed Crops”

Datum održavanja: -

18. – 20.9.2018. | Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

http://iobc-zagreb2018.agr.hr