Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Novi diplomski sveučilišni studijski program „Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu Potvrdu da je diplomski sveučilišni studijski program „Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi“ upisan u Upisnik studijskih programa.

Studijski program Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi nudi teoretska i praktična znanja usmjerena na održivo korištenje i gospodarenje otpadom u poljoprivredi, korištenju obnovljivih izvora energije i to prvenstveno kroz uzgoj, proizvodnju i preradu biomase u biogoriva naprednih generacija. Program je sastavljen tako da slijedi preddiplomske studije i omogućava nastavak studiranje na poslijediplomskim studijima.

Provodi se tijekom dvije godine u ukupnom obimu od 120 ECTS. Sastoji se od 4 semestra, svaki u obimu 30 ECTS – 1. i 2. semestar obaveznih predmeta, 3 semestar sa kombinacijom obaveznih (21 ECTS) i izbornih predmeta (9 ECTS) i 4. semestar u kojemu se isključivo nude izborni predmeti (15 ECTS) te izrađuje diplomski rad (15 ECTS).

Studijski program započet će s izvođenjem akademske godine 2019./2020.