Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana specijalističkog rada :: Danijel Končar, mag.ing.

Datum održavanja:

Upravljanje proizvodnjom na uzgajalištu morskih riba, četvrtak
27.09.2018. :: 10:00 sati :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  •     izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, predsjednica
  •     dr.sc. Ivančica Strunjak-Perović, viša znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković, član
  •     doc. dr. sc. Daniel Matulić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, član

Mentor:

  •     doc. dr. sc. Daniel Matulić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sažetak

Upravljanje proizvodnjom na uzgajalištu morskih riba zahtjevan je i odgovoran posao. Uz standardizaciju svakodnevnih poslova na uzgajalištu, cilj upravljanja proizvodnjom je smanjiti rizike ekonomskih gubitaka, nepoželjnog utjecaja na okoliš, pojavu i širenje bolesti te rizike vezane za zaštitu zdravlja ljudi. Proces proizvodnje uključuje i organizaciju zaposlenika na uzgajalištu, planiranje nasada mlađi riba, raspored generacija na farmama, hranidba ribe, sakupljanje uginule ribe, izlov ribe te evidentiranje i dokumentiranje podataka. Cjelokupna proizvodnja treba biti usklađena s relevantnom zakonskom regulativom koju upravitelj treba ažurirano pratiti i poštovati. Konačni cilj je proizvodnja morske ribe s prepoznatljivom kvalitetom uz što manje troškova i bez negativnog utjecaja na okoliš. Rad daje uvid u tehnološke segmente upravljanja proizvodnjom na uzgajalištu brancina i orade u marikulturi. Također, analiziraju se pojedini segmenti poslova upravitelja uzgajališta riba kroz proizvodno razdoblje.

Ključne riječi: Marikultura, proizvodnja, morska riba, brancin, orada