Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Održan 17. međunarodni znanstveni skup IOBC/wprs radne grupe „Integrated Control in Oilseed Crops“

Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od 18. do 20. rujna 2018., održan je 17. međunarodni znanstveni skup IOBC/wprs radne grupe „Integrated Control in Oilseed Crops“. Na skupu je sudjelovalo 60-tak sudionika iz 11 zemalja (Hrvatska, Poljska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Francuska, Danska, Estonija, Švedska, Austrija, Češka i Švicarska), a prezentirano je 48 usmenih izlaganja i četiri postera vezanih uz najnovija saznanja o štetnicima i uzročnicima bolesti uljarica s posebnim naglaskom na uljanu repicu. Organizatori skupa su Međunarodna organizacija za biološku i integriranu zaštitu (IOBC) i Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, a skup su podržali Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo grada Zagreba, Turistička zajednica grada Zagreba te tvrtka BASF.

Lokalni organizator: doc. dr. sc. Ivan Juran (Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu zoologiju)

Voditelj radne grupe i podgrupe fitopatologija: dr. Malgorzata Jedryczka (Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, Poznan, Poljska)

Voditelj podgrupe entomologija: dr. Samantha Cook (Rothamsted Research, Harpenden, UK)