Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Diplomski studij :: Lista uspješnosti - 2. krug

Prijave zainteresiranih kandidata primat će se od ponedjeljka, 1. listopada do srijede, 3.  listopada. Lista uspješnosti objavit će se u petak,  5. listopada  u 10 sati te će se tada obaviti i upisi pristupnika koji su ostvarili pravo na upis.

Lista uspješnosti

Slobodna mjesta - 2. krug

Prijave