Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Mato Čačić

Datum održavanja:

Utjecaj upravljanja genetskom strukturom stada na dohodovnost mliječnih govedarskih farmi
10. listopada 2018. :: 12:00 sati :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada

  • Doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, predsjednica
  • Izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Predloženi mentori

  • Prof. dr. sc. Zoran Grgić
  • Prof. dr. sc. Ante Ivanković

Sažetak

Pronalaženje novih modela povećanja proizvodnje uz smanjenje proizvodnih troškova i zadržavanje reprodukcijskih svojstava je temelj održivosti stočarskih sustava, pa tako i proizvodnje kravljeg mlijeka. Spoznajom o stupnju primjene i upoznatosti vlasnika mliječnih farmi s mogućnostima križanja mliječnih krava s bikovima mesnih pasmina, te udjelu krava u mliječnim stadima koje mogu biti raspoložive za križanje, bit će vrijedne informacije o mogućnosti postavljanja programa križanja u mliječnim farmama. Analizom utjecaja zajedničkog držanja holstein i simentalskih krava, naše dvije najznačajnije pasmine goveda u proizvodnji mlijeka, istražit će se u kojoj mjeri drugačiji menadžment između pasmina utječe na svojstva mliječnosti i ekonomsku dobit. Također će se istražiti u kojoj mjeri spol teleta utječe na svojstva mliječnosti i ekonomsku dobit.