Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Najava Natječaja za Erasmus+ SMS

Sveučilište u Zagrebu je objavilo Najavu kako bi studenti mogli započeti s pripremama za prijavu na Natječaj. Napominjemo kako nije raspisan Natječaj, već da se radi o najavi raspisa Natječaja. Informacije o Erasmus+ programu su još uvijek nepotpune, te se stranice Sveučilišta u Zagrebu ažuriraju postepeno kako pristižu nove informacije.

Najava Natječaja za Erasmus+ SMS