Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rad u prestižnom časopisu

Djelatnici Agronomskog fakulteta (Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju i Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku) objavili su dva rada u prestižnom časopisu Science of the total environment IF= 4.610, petogodišnji IF=4,984 u suradnji s različitim institucijama iz Hrvatske, Srbije i Slovenije.

Rad pod naslovom 'Long-term analysis of fish assemblage structure in the middle section of the Sava River – The impact of pollution, flood protection and dam construction' izrađen je temeljem višegodišnjih podataka prikupljanim iz različitih projekata Sveučilišta u Zagrebu kao i tekućeg FP7 EU GLOBAQUA projekta. Članak prikazuje promjene ribljih zajednica gornjeg toka rijeke Save koje su nastale kao posljedica različitog antropogenog djelovanja uključujući i višestruke hidromorfološke zahvate koji su se izvodili u posljednjih 40 godina na rijeci Savi. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718335939

Rad pod naslovom 'Potentially toxic elements in muscle tissue of different fish species from the Sava River and risk assessment for consumers' izrađen je temeljem podataka prikupljanim u sklopu FP7 EU GLOBAQUA projekta. U članku su prikazani rezultati kontaminacije toksičnim elementima nekoliko vrsta riba i rizike za potencijelnu konzumaciju ribljeg mesa iz rijeke Save. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718335204