Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Konferencija „Integralni pristup zaštiti, planiranju i upravljanju krajobrazima“

Datum održavanja:

subota, 20. listopada 2018. :: Arhitektonski fakultet

Program i prijava: http://www.hzpr.hr