Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predavanje :: prof. dr. sc. Peter Lazar

Datum održavanja:

Manipulativni zahvati na divljim životinjama, sa posebnim osvrtom na divokozu
utorak, 23. listopada 2018. godine :: 12:15 sati ::  Velika vijećnica

Pozivamo Vas na predavanje pod naslovom " Manipulativni zahvati na divljim životinjama, sa posebnim osvrtom na divokozu " koje će održati prof. dr. sc. Peter Lazar, Fakultet veterine i farmacije u Košicama, Institut za oplemenjivanje i bolesti divljači i ribe, Slovačka.

Predavanje će se održati u sklopu HRZZ projekta “BalkCham – DNA kao dokaz o distribuciji i vitalnosti ugrožene Balkanske divokoze” voditelja izv. prof.dr. sc. Nikice Šprema.