Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Katarina Lukšić

Datum održavanja:

Morfološka i genetska raznolikost divlje loze (Vitis vinifera subsp.sylvestris Gmel Hegi) u Hrvatskoj
30. listopada 2018. :: 11:00 sati :: Velika vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada

  • Prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, predsjednik
  • Prof.dr.sc. Zlatko Šatović,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Doc.dr.sc. Silvio Šimon, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo

Predloženi mentori

  • Prof. dr. sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • Doc. dr. sc. Goran Zdunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Sažetak

Divlja loza (Vitis vinifera subsp. sylvestris) srodnik je kultivirane loze čija su staništa ugrožena, a genetski potencijal zanemaren. Morfološka i genetska svojstva te uloga divlje loze u formiranju hrvatskog sortimenta vinove loze uvelike su nepoznati. Istraživanje divlje loze bit će provedeno na 7 in situ lokaliteta divlje loze, kolekciji F1 sjemenjaka divlje loze te ex situ kolekciji kultivirane loze Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. Morfološka identifikacija provest će se putem OIV deskriptora, a genetska putem 20 SSR markera. Analizirat će se polimorfizam specifičnih DNA regija koji se odnose na spol cvijeta te otpornost na pepelnicu i plamenjaču. Koristit će se kloroplastni SSR markeri za određivanje haplotipskih grupa odnosno smjera domestikacije loze. Povezanost divlje i kultivirane loze provjerit će se analizom genetske strukture.