Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Ivica Martinjak

Datum održavanja:

Determinanta i inverz matrice
ponedjeljak, 29. listopada 2018 :: 12:00 sati :: dvoran II-1

Predavanje će se održati u nazočnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

  • doc. dr. sc. Biserka Kolarec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof.dr.sc. Tomislav Došlić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
  • prof.dr.sc. Dijana Ilišević, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odsjek

te nastavnika i studenata Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.