Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

11. međunarodni kongres oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo

Datum održavanja:

Hrvatsko agronomsko društvo i Europsko udruženje sjemenara (ESA) organizira

7. - 9. studeni 2018. :: Umag

poziv

više