Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj ERASMUS+ stručna praksa :: ak. god. 2018./2019. (2. krug)

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2018./2019. (2. krug).

Drugi krug Natječaja namijenjen je isključivo studentima koji odlaze (započinju) mobilnost u razdoblju od 07.01.2019. - 30.07.2019. Studenti koji se na natječaj prijave nakon 28.11.2018. mogu s praksom započeti najranije 25.2.2019. Erasmus+ stručna praksa u akademskoj godini 2018./2019. mora završiti najkasnije 30.09.2019.

Na Natječaj se mogu prijaviti studenti preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu. Minimalno trajanje stručne prakse u sklopu programa Erasmus+ je 2 mjeseca do najviše 12 mjeseci.

Financijska potpora iznosi 500 do 600 € mjesečno, ovisno o zemlji u koju student odlazi, a financira se cjelokupno razdoblje odobrene mobilnosti. Za studente  slabijeg socioekonomskog statusa te studente s invaliditetom i drugim posebnim potrebama dodjeljuje se dodatna financijska potpora. Princip dodjele financijske potpore je prema redoslijedu zaprimanja prijava („first come first served“).

Stručnu praksu studenti mogu obavljati u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe, kao i na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje u državama članicama EU, te Islandu, Norveškoj, Lihtenštajnu, Makedoniji i Turskoj. Student sam ili u dogovoru s voditeljem studija/mentorom pronalazi ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Korisna poveznica za pretraživanje ponuda stručne prakse: https://erasmusintern.org/

Cjelokupan tekst Natječaja dostupan je na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-201819/

Rok za prijavu: 19. prosinca 2018. godine (Postoji mogućnost ranijeg zatvaranja natječaja / ili samo zatvaranja online prijava, ovisno o broju zaprimljenih prijava i dostupnosti financijskih sredstava).

Dodatne informacije te predaja prijava: Ured za međunarodne odnose - UMO (u zamjenu ECTS koordinatora)! (umo@agr.hr, 01 239 4061, V. paviljon, 3. kat).