Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj Erasmus+ za mobilnost nastavnog osoblja (KA107) - Partnerske zemlje

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 28.01.2019. do 31.03.2020.

Na Natječaj se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Agronomskog fakulteta za mobilnost na sljedeća partner sveučilišta:

 1. Agricultural University of Tirana, Albanija – 1 nastavnik u trajanju od 7 dana (uključujući dane putovanja);
 2. Universidade Federal do Parana, Brazil – 1 nastavnik u trajanju od 9 dana (uključujući dane putovanja);
 3. Bogor Agricultural University (IPB) , Indonezija – 1 nastavnik u trajanju od 7 dana (uključujući dane putovanja);
 4. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) , Indonezija – 1 mobilnost nastavnog ili nenastavno osoblja u trajanju od 7 dana (uključujući dane putovanja);
 5. Huazhong Agricultural University, NR Kina – 1 nastavnik  u trajanju od 9 dana (uključujući dane putovanja);

Isti kandidat može se prijaviti na samo jednu mobilnost u sklopu ovoga Natječaja.

Pod nastavnim osobljem se smatraju zaposlenici Agronomskog fakulteta na radnim mjestima u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavim, nastavnim i suradničkim zvanjima (uključujući i znanstvene novake, uz uvjet da su uključeni u izvedbu nastave), vanjski suradnici zaposleni na Ugovor o djelu.

Pod pojmom nenastavnog osoblja smatraju se zaposlenici Agronomskog fakulteta na stručnim, tehničkim i administrativnim radnim mjestima npr. djelatnici u studentskim referadama, računovodstvu, tajništvu, uredu dekana, uredima za međunarodnu suradnju, knjižnicama itd.

Mobilnost je moguće ostvariti od 28. siječnja 2019. do 31. ožujka 2020. godine.

U svrhu podučavanja uvjet je održavanje najmanje 8 sati nastave na navedenim sveučilištima (osim za mobilnost u svrhu osposobljavanja na Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

Financijska potpora

Financijska potpora za mobilnost osoblja predstavlja zbroj iznosa sredstava za životne troškove (paušalni iznos) i sredstava za putne troškove (paušalni iznos).

Iznos za troškove života dodjeljuje se za svaki dan u kojem se izvodi ugovorena aktivnost i za dva dana provedena na putu: 1 dan puta izravno prije prvog dana aktivnosti i 1 dan puta izravno poslije zadnjeg dana aktivnosti. Iznos pojedinačne potpore (iznos u EUR po danu) je 180 EUR.

Potpora za putne troškove dodjeljuje se u obliku paušalnog iznosa koji je Sveučilištu u Zagrebu dodijeljen za pojedinu partnersku državu. Potpora pokriva dvosmjerno putovanje te iznosi: 275 EUR za Albaniju te 1500 EUR za mobilnosti u Brazil, Indoneziju i Kinu.

Prijava mora sadržavati sljedeće dokumente:

 1. prijavni obrazac prilog 1
 2. ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja prilog 2 ili osposobljavanja prilog 3 ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta – dostaviti u UMO na potpis
 3. životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku na Europass obrascu (do 4 stranice)
 4. dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi – izdaje Kadrovska služba
 5. potpisana suglasnost dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti – izdaje UMO
 6. pozivno pismo s prihvatne ustanove (fakultativno)

Prijave je potrebno dostaviti u UMO u pisanom obliku te u elektronskom obliku poslati na e-mail adresu umo@agr.hr pošto će biti poslane skupno za sve djelatnike Agronomskog fakulteta.

Napomena: Dokumentacija u pisanom obliku mora biti vlastoručno (originalno) potpisana od strane kandidata i matične ustanove dok potpis i pečat od strane/prihvatne ustanove može biti u skeniranom obliku. 

Rok za prijavu: 10. prosinca 2018.

Kompletan tekst Natječaja možete pronaći na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.