Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Akademik Ferdo Bašić, izabran je za tajnika Razreda za prirodne znanosti

Akademik Velimir Neidhardt izabran je za novog, 18. po redu, predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. S dobivenih 87 glasova, nadmašio je protukandidatkinju akademkinju Milenu Žic Fuchs (37 glasova akademika). Za potpredsjednike Akademije izabrani su akademici Davor Miličić i Frano Parać. Glavni tajnik nije izabran jer nijedan kandidat (Dario Vretenar, Andrej Dujella) nije dobio dovoljno glasova. Neidhardt je potpredsjednik HAZU-a (dva mandata predsjednika Zvonka Kusića). Mandat novom predsjedniku počinje 1. siječnja 2019.

Akademik Ferdo Bašić, izabran je za tajnika Razreda za prirodne znanosti čime je ujedno ušao u predsjedništvo HAZU-a. Čestitamo mu na izboru!

ŽIVOTOPIS

Akademik Ferdo Bašić, prof. emeritus Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, rođen je 1945. godine u mjestu Broćanac kod Posušja u Hercegovini. Prije navršene prve godine života obitelj seli u Ilok, gdje završava osnovno i srednje obrazovanje. Porijeklom sa surovog, škrtog krša, djetinjstvo i ranu mladost provodi u Iloku, na obali Dunava, u širokom ravnom i plodnom zapadnom Srijemu, a djelatnost, manire u akademskoj komunikaciji i akademsko oblikovanje stječe u Zagrebu. Od 1973. God živi u Križevcima. Za studija stručnu praksu provodi u institutu Max Planck kod Lubecka u Njemačkoj, gdje „uživo“ upoznaje ekipni rad što će njegovati i razvijati cijeli akademski život.

Karijeru počinje kao asistent u nastavi i pomoćni istraživač u okviru projekta Opća pedološka karta (Jugoslavije) Hrvatske. Od 1972. godine službu nastavlja u Institutu za pedologiju kao asistent za genezu i kartografiju tla, od 1973. do 1984. godine radi u Višoj poljoprivrednoj školi u Križevcima, gdje osim u nastavi surađuje na programima uređenja poljoprivrednog zemljišta za potrebe intenzivnog uzgoja bilja. Zatim radi na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Umirovljen je 2010., 2011. godine biran u počasno zvanje prof. emeritus, a 2014. za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Akademik Bašić poznat je brojnim naraštajima studenata učilišta u Križevcima, više fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zatim u Splitu, Mostaru i nakratko u Sarajevu. Niti jedan kolegij studenti nisu odslušali bez odgovarajućeg pisanog materijala za pripremu ispita. Izbor u zvanje redovitog člana HAZU temeljen je na rezultatima znanstvenog, nastavnog i stručnog prinosa razvoju zagrebačke škole gospodarenja tlom, koju usmjerava na održivo gospodarenje tlom u uzgoju bilja. Složenost tih promjena najbolje oslikava činjenica da je temeljni zahvat u sustavu obrade tla u vrijeme početka karijere bila duboka obrada tla, a danas, pri kraju karijere koriste se rješenja bez obrade, izravna sjetva u neobrađeno tlo.

Sam ili sa suradnicima na “akademski stol” do sada je priložio ukupno 955 uradaka; 122 tiskana materijala, među kojima monografija u izdanju Springera – The Soils of Croatia izdano 2013. godine u Dordrechtu (Nizozemska), Heidelbergu, Berlinu (Njemačka) Londonu i New Yorku. U međunarodnim časopisima i zbornicima objavio je 215 znanstvenih radova i 106 sažetaka. Sudionik je preko 80 međunarodnih znanstvenih skupova održanih na svim kontinentima. Sklonost timskom radu potvrđuje uvid u popis suautora, na kojemu se nalazi 252 imena iz hrvatskih sveučilišnih središta i 118 iz inozemstva, sa svih kontinenata.