Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Znanstveno-stručni skup Duhan i duhanski proizvodi: jučer, danas, sutra

Datum održavanja:

Pozivamo Vas na znanstveno-stručni skup "Duhan i duhanski proizvodi: jučer, danas, sutra" koji će se održati u Velikoj vijećnici Agronomskog fakulteta 03.12.2018.

Program

Prijave: https://docs.google.com