Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Konferencija :: Digitalna poljoprivreda

Datum održavanja:

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, Agronomskog fakulteta u Zagrebu te agencije Apriori World pod motom ''Inspiriramo poljoprivredu'' po prvi puta će se 11. prosinca održati konferencija Digitalna poljoprivreda.

Konferencija će okupiti poljoprivrednike, digitalne stručnjake, članove Odbora za praćenje programa ruralnog razvoja, korisnike Mjere 4 ruralnog razvoja, studente Agronomskog fakulteta iz Zagreba, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta u Zadru, Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima i Veleučilišta u Požegi. Na konferenciji se očekuje oko 180 sudionika.

Osim domaćih predavača, na konferenciji će govoriti predstavnici austrijskih, izraelskih i nizozemskih tvrtki. Na okruglom stolu „Digitalne farme u Hrvatskoj – san ili java?“ govorit će se o transformaciji, mogućnostima financiranja poljoprivrede u skladu s digitalnim rješenjima. Osim predstavnika Ministarstva poljoprivrede svoja stajališta predstavit će i Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba.

poziv

program

www.digitalna-poljoprivreda.com