Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Dobrovoljno darivanje krvi

Datum održavanja:

srijeda, 12.12.2018. :: 9 -13 sati :: Velika vijećnica (VI pavljon)

Napomena: Molimo darivatelje da prije darivanja krvi uzmu obrok (ne trebaju biti natašte).