Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj :: Zaklada Milan Maceljski

Hrvatsko društvo biljne zaštite objavljuje natječaj za dodjelu nagrade iz Zaklade akademik Milan Maceljski.

Nagrada se dodjeljuje studentima posljednje godine sveučilišnih diplomskih studija Fitomedicina (Sveučilište u Zagrebu Agronomski falkultet) i Zaštita bilja (Sveučilište J. J. Strossmayer Poljoprivredni fakultet Osijek).

Rok za prijavu: 05.01.2019.

natječaj