Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj: Rektorova nagrada za akademsku godinu 2013./2014.

Raspisuje se natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2013./2014. Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu

Prijavu rada: do srijede 30. travnja 2014. do 16 sati

Natječaj