Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Josip Mesić

Datum održavanja:

Utjecaj mikorize na usvajanje biljnih hraniva i kakvoću grožđa, mošta i vina kultivara Graševina (Vitis vinifera L.)
30.siječnja 2019.:: 11 00 sati :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Prof.dr.sc. Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, predsjednik
  • Doc.dr.sc. Ana Marija Jagatić Korenika,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti

Predloženi mentor

  • Izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sažetak

Mikoriza vinove loze simbiotska je zajednica vinove loze i mikoriznih gljiva koja ima neizmjerno značajnu ulogu u životu trsa i u ekologiji prirodnog ekosustava. U većini vinogradarskih tala mikorizne simbioze javljaju se spontano, a one ovise o tipu tla, okolinskim uvjetima i podlogama vinove loze. Brojna istraživanja pokazala su različite pozitivne učinke mikorizne simbioze što je rezultiralo izolacijom pojedinih vrsta i sojeva mikoriznih gljiva koje su danas prisutne na tržištu. Cilj rada je ispitati opravdanost uporabe živog mikoriznog micelija za vinovu lozu u uvjetima vinogorja Kutjevo na sorti Graševina (Vitis vinifera L.). Istraživanje obuhvaća analizu utjecaja ektomikorize na vegetativni razvoj trsa, status ishranjenosti trsa, kakvoću i količinu prinosa, kemijski sastav mošta i vina te senzornu kakvoću vina najrasprostranjenije i najznačajnije sorte u Hrvatskoj.