Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Promocija sveučilišnog udžbenika "Gradska poljoprivreda" i Sveucilišnoga specijalistickog interdisciplinarnog studija Upravljanje gradom

Datum održavanja:

srijeda, 30. siječnja 2019. :: 13 sati :: Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14, Zagreb poziv

Autor: prof. dr. sc. Ivica Kisić, dipl. ing. agr.

Moderator programa: Akademik Ferdo Bašić, professor emeritus

Pozdravna riječ: Akademik Velimir Neidhardt, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

O studiju i udžbeniku će govoriti:

 • prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Gojko Bežovan, voditelj Specijalističkog interdisciplinarnog studija Upravljanje gradom
 • Željko Turk, dipl. oec., predsjednik Udruge gradova RH
 • prof. dr. sc. Zoran Grgic, dekan Agronomskog fakulteta
 • Recenzenti i autor udžbenika

Životopis autora

Prof. dr. sc. IVICA KISIĆ, dipl. ing. agr.

Kao pripadnik Zagrebačke agroekološke škole u znanstveno-istraživačkom i nastavnom radu posvećenom gospodarenju tlom i sustavima gospodarenja u poljoprivredi Prof Ivica Kisić ostavio je dubok trag. O tome rječito govore podatci; kao autor ili koautor do sada je objavio 11 knjiga, 22 poglavlja u znanstvenim i stručnim knjigama i 250 znanstvenih radova indeksiranih u skupinama a1, a2 i a3 kao i više od 300 stručnih radova, studija odnosno ekspertiza koje se odnose na gospodarenje tlom, zaštitu i sanaciju tala. U tim radovima uz njega se kao koautori javlja 240 znanstvenika iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Brazila, Crne Gore, Češke, Finske, Hrvatske, Japana, Kine, Litve, Mađarske, Makedonije, Njemačke, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španjolske, SAD i Velike Britanije. Dobitnik je brojnih priznanja: Godišnje nagrade Hrvatskih voda za najbolju disertaciju u 1998. godini; Godišnje nagrade za najbolje objavljeno znanstveno djelo u 2006. godini; Fakultet poljoprivrednih i okolišnih znanosti Sveučilišta Szent Istvan iz Gödöllóa - Mađarska 2007. godine ga je izabrao za počasnog savjetnika (Honorary Advisor); Dobitnik je Priznanja (Eko oskar) prigodom Svjetskog dana zaštite okoliša koji dodjeljuje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode za dostignuća u zaštiti okoliša u

2012. godini; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske dodijelilo mu je Godišnju nagradu za znanost za 2012. godinu.

Osvrt na sveučilišni udžbenik: Gradska poljoprivreda

Sveučilišni udžbenik Gradska poljoprivreda originalno je autorsko djelo, prvo na tu temu u našoj znanstvenoj literaturi. Napisano je na 311 stranica u koji je uključeno 227 slika u boji, 27 tablica te 256 literaturnih izvora. Uz uobičajena poglavlja kao što su proslov, literatura, kazalo pojmova, kratice i životopis autora, udžbenik sadrži sedam narednih poglavlja:

 • Uvod opisuje povijest razvoja gradova, te kvalitetu života u gradovima.
 • Poglavlje tlo u gradskoj sredini pojašnjava glavne uloge tla, te njegove temeljne fizikalne i kemijske značajke. Također su pojašnjene razlike između tehnogenih tala gradskih sredina i evolucijsko genetskih tala razvijenih izvan naseljenih područja.
 • U narednom poglavlju opisane su uloge gradske poljoprivrede, od gospodarske, preko socijalne I zdravstvene, do prostorne i odgojno-obrazovne.
 • Središnje poglavlje pojašnjava oblike gradske poljoprivrede, od balkonskih i krovnih vrtova preko gradskih vrtova te vertikalnih biljnih i životinjskih farmi.
 • Posebno poglavlje se bavi agrotehnikom i zaštitom usjeva u gradskoj poljoprivredi.
 • Vrlo važan dio udžbenika je poglavlje u kome su pojašnjeni načini na koji ublažiti posljedice klimatskih promjena korištenjem gradske poljoprivrede.
 • Posljednje poglavlje osvrće se na sutrašnjicu gradske poljoprivrede.

Udžbenik je pisan jasnim i razumljivim stilom, koji jamči da će, osim glavne namjene - obrazovanja studenata kojima je namijenjen biti izvrstan izvor informacija svim znatiželjnicima i hobistima, svim ljubiteljima „zelenog“.

Poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Upravljanja gradom

Poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje gradom izvodi Sveučilište u Zagrebu, putem Centra za poslijediplomske studije. Studij proučava aspekte gospodarenja gradom; povijest, postanak, izgradnja, funkcioniranje, transformacija, te mjesto i ulogu grada u budućnosti. Studij je zamišljen kao inter(multi)disciplinarni specijalistički poslijediplomski studij, koji uključuje programe urbane geografije i demografije, geopolitike, urbane ekonomije, prava, sociologije, psihologije, urbanizma i arhitekture, povijesti umjetnosti, medicine, prometa, krajobraza, gradske poljoprivrede, šumarstva i drugih disciplina. Studij je namijenjen širem krugu polaznika koji sudjeluju i koji će sudjelovati u rješavanju problema i donošenju odluka o unapređenju življenja i razvoju grada kao i stručnjacima koji djeluju u gradskim službama. Njegov temeljni cilj bio bi osigurati kvalitetniju edukaciju djelatnika gradskih i županijskih službi u cilju najboljeg gospodarenja gradskim i prigradskim resursima.

U izvedbi programa sudjeluju nastavnici Agronomskog, Arhitektonskog, Edukacijsko-rehabilitacijskog, Ekonomskog, Fakulteta političkih znanosti, Filozofskog, Geodetskog, Građevinskog, Pravnog, Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta i Ekonomskog instituta.