Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Objavljena knjiga :: European Local Pig Breeds - Diversity and Performance

European Local Pig Breeds - Diversity and Performance
A study of project TREASURE

Edited by Marjeta Čandek-Potokar

Lokalne ili autohtone pasmine svinja predstavljaju zalihu genetske raznolikosti svinja kao vrste i vezu  sa starim tradicionalnim proizvodnim sustavima i proizvodima od svinjskog mesa. Ove su pasmine uglavnom napuštene jer nisu bile konkurentne u konceptu moderne, industrijske svinjogojske proizvodnje. Unatoč povećanom zanimanju za lokalne pasmine svinja u posljednjih nekoliko godina, one su i dalje u velikoj mjeri neiskorištene, a znanje o njihovim genetskim, fenotipskim i proizvodnim karakteristikama je ograničeno. To je predstavljalo i glavni izazov u projektu TREASURE*, čiji je ključni motiv bio u okviru višekriterijskog vrednovanja povećati znanje, vještine i kompetencije u korist razvoja održivih lanaca proizvodnje svinjskog mesa temeljenih na europskim lokalnim pasminama svinja. Knjiga predstavlja vrijedan sveobuhvatni pregled podataka o veličini populacije, uzgojnim organizacijama, proizvodnim sustavima i performansima 20 lokalnih pasmina svinja iz 9 europskih zemalja s ambicijom da se prezentira njihov suvremeni (sačuvani) fenotip.

U knjizi je voditelj projekta s AFZ-a Danijel Karolyi zajedno s koautorima Zoranom Lukovićem, Krešimirom Salajpalom, Dubravkom Škorputom, Ivanom Vnučecom,  Željkom Mahnetom,  Vedranom Klišanićem i Ninom Batorek-Lukač napisao poglavlje o Turopoljskoj pasmini svinja.

ISBN: 978-1-78985-408-4

Print ISBN: 978-1-78985-407-7

    

*This work has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 634476 for project with acronym TREASURE. The content of this book reflects only the authors' view and the European Union Agency is not responsible for any use that may be made of the information it contains.