Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Objavljena znanstvena knjiga :: Irrigation in Agroecosystems

Prof. Gabrijel Ondrašek u svojstvu urednika/autora (Zavod za melioracije), sa izdavačem IntechOpen (London, UK) objavili znanstvenu knjigu Irrigation in Agroecosystems. Pored uvodnog poglavlja kojeg potpisuje urednik, knjiga sadrži još 9 poglavlja iz domene: hidrauličkog projektiranja i upravljanja sustavima navodnjavanja, kakvoće vode za navodnjavanje, tradicionalnih sustava navodnjavanja, jedinstvenih ekosustava (muang fai) te suvremenih (smart) tehnologija i internetizacije (IoT) u gospodarenju vodama u poljoprivredi. Knjiga je ponajprije namijenjena znanstvenicima, stručnjacima, studentima (npr. INTER-EnAgro studij) i svim onima koji se bave navodnjavanjem u poljoprivredi i održivim gospodarenjem vodama.

Knjigu sa svim poglavljima je moguće preuzeti sa poveznice: https://www.intechopen.com/books/irrigation-in-agroecosystems