Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2018./2019.

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Rok za prijavu na natječaj je petak, 3. svibnja 2019. do 16 sati.

Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/

U pisarnicu Fakulteta potrebno je uz tiskani primjerak rada dostaviti i rad u PDF obliku na CD-u.

više o Natječaju i Tekst Natječaja: www.unizg.hr

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade