Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Erasmus+ :: HarISA

Datum održavanja: -

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet dobitnik je Erasmus + projekta iz poziva Izgradnja kapaciteta u području visokog obrazovanja. Početna konferencija Erasmus + projekta HarISA “Harmonizacija  i inovacije u doktorskim  studijskim programima biljnog zdravstva za održivu poljoprivredu” održat će se:

25.-27.2.2019. :: dvorana VI-A

program :: kick off konferencija


HarISA - međunarodna suradnja na harmonizaciji doktorskih studija u području biljnog zdravstva u održivoj poljoprivredi

U suvremenoj održivoj poljoprivrednoj proizvodnji neophodna je sveobuhvatna briga za zdravlje biljaka. Ona osim suvremenih dijagnostičkih metoda uključuje razvoj i primjenu sofisticiranih metoda zaštite bilja temeljenih na najnovijim znanstvenim spoznajama. Bez visokoobrazovanih stručnjaka koji dobro poznaju problematiku svih aspekata biljnog zdravstva u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji nemoguće je ostvariti ove ciljeve. Projekt HarISA (Harmonizacija  i inovacije u doktorskim  studijskim programima biljnog zdravstva za održivu poljoprivredu) odobren je u sklopu programa Erasmus+, a u području Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju od strane Europske agencije za obrazovanje audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA). Ovaj projekt ima ambiciju uskladiti i modernizirati doktorsko obrazovanje na području zapadnoga Balkana te stvoriti mrežu istraživača sposobnih za odgovor na trenutne izazove u biljnom zdravstvu. Projektom se želi osigurati potpora modernizaciji i internacionalizaciji visokog obrazovanja u području biljnog zdravstva te pridonijeti suradnji između Europske unije i zemalja zapadnog Balkana u provedbi politike Europske unije vezane na biljno zdravstvo. Također želi se osigurati stjecanje znanstvenih spoznaja i prijenos vještina i kompetencija za postizanje održive uporabe pesticida i primjenu načela integrirane zaštite bilja u poljoprivrednoj proizvodnji. Projekt je prijavilo Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet u suradnji s partnerima iz zemalja EU (Hrvatska, Italija, Bugarska i Grčka) i zemalja tzv. regije Zapadni Balkan (WBC) (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Albanija). Projektom će se postići specifični ciljevi kao što su: uskladiti, unaprijediti i modernizirati programe doktorskog studija iz područja biljnog zdravstva među partnerskim sveučilištima da bi se povećale sposobnosti doktora znanosti za odgovor na globalne probleme u biljnom zdravstvu; razviti zajednički okvir i nacrt nastavnog programa međunarodnog združenog doktorskog studija u biljnom zdravstvu; poticati regionalnu integraciju u području istraživanja i obrazovanja za biljno zdravstvo unutar zemalja zapadnog Balkana i između zemalja zapadnoga Balkana i EU zemalja.