Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nastupno predavanje: Dr. sc. Smiljana Goreta Ban

Uzgoj presadnica povrća

Petak, 14. veljače 2014. u 9:00 sati, dvorana IV/56