Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Ana Džaja, mag.ing.oecoing.

Datum održavanja:

Utjecaj pasmine i kvalitete vune na sadržaj teških metala i perivih sastojaka runa
21. ožujka 2019. :: 11:00 sati :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, predsjednik
  • doc.dr.sc. Ante Kasap,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti

Predloženi mentori:

  • prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • doc.dr.sc. Ivan Širić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sažetak

Posljednjih godina znanstvena istraživanja usmjerena su na problem zbrinjavanja ovčje vune osobito u Europi i Hrvatskoj gdje uzgajani genotipovi proizvode vunu lošije kvalitete koja nije primjerena za tekstilnu industriju. Takva vuna u Hrvatskoj nerjetko završava neodgovarajuće zbrinuta, često odbačena u prirodi, uslijed neorganiziranog otkupa. Vuna je bogata C, N i S koji njenom rezgradnjom obogaćuju tlo, ali i teškim metalima (Fe, Cu, Zn i Mn) koji mogu onečistiti tlo i podzemne vode. Organski sastojci: lanolin, znoj, soli, biljni i drugi ostatci lako se ispiru s vune, a njihov udio ponajviše ovisi o genotipu ovce, što definira različit potencijal vune za možebitno onečišćenje okoliša. Cilj ovog istraživanja je utvrditi, na cijelom području Republike Hrvatske, postupke s vunom nakon striže, nastrig runa i kvalitetu vunskog vlakna, sadržaj teških metala te analiza vode nakon pranja vune najvažnijih pasmina ovaca uzgajanih u Republici Hrvatskoj.