Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rezultati Natječaja :: Međunarodna ljetna škola - Prag

Rezultati Natječaja za pohađanje CASEE međunarodne ljetne škole "Landscape change in the modern age: from 19th century towards today's landscape" na Czech University of Life Sciences, Prag, Republika Češka.

Temeljem odluke Povjerenstva za odabir studenata donosi se rang lista studenata prijavljenih na Natječaj za pohađanje CASEE međunarodne ljetne škole "Landscape change in the modern age: from 19th century towards today's landscape" koja će se održati od 1. – 14. srpnja 2019. godine na Czech University of Life Sciences, Prag, Republika Češka.

Natječaj je objavljen 4. ožujka 2019. godine na mrežnim stranicama Agronomskog fakulteta. Zaprimljeno je ukupno 8 prijava studenata. Na temelju prosjeka ocjena, motivacijskog pisma, razine znanja engleskog jezika, srodnosti studijskog programa te dosadašnjeg sudjelovanja u programima razmjene, Povjerenstvo odobrava pohađanje ljetne škole za tri studenata sukladno niže navedenoj rang listi.

  1. Antonia Čubelić
  2. Anamarija Raić
  3. Fran Livić
  4. Elizabeta Gavić
  5. Lucija Andjel
  6. Lucija Katanec
  7. Tena Bujas
  8. Ana Leš

Ukoliko netko od odabranih studenata odustane od pohađanja ljetne škole, rang lista se pomiče, a o čemu će studenti biti pravodobno obaviješteni.

Izv. prof. dr. sc. Darko Vončina
Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju