Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Marina Anić, mag.ing.agr.

Datum održavanja:

Utjecaj različitih termina djelomične defolijacije na sastav i sadržaj hlapljivih i polifenolnih spojeva u grožđu sorte 'Merlot' (Vitis vinifera L.)
petak, 22. ožujka 2019. :: 11:00 :: mala vijećnica

Predloženi mentor

  • izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • prof.dr.sc. Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, predsjednik
  • doc.dr.sc. Željko Večenaj, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • dr.sc. Mirela Osrečak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sažetak

Djelomična defolijacija u zoni grožđa često je korištena ampelotehnička mjera u vinogradu u cilju poboljšanja mikroklimata loze te povećanja kvalitete grožđa. Termin provođenja zahvata djelomične defolijacije igra veliku ulogu u sintezi različitih polifenolnih i hlapljivih spojeva u grožđu, s obzirom na to da se oni u bobici sintetiziraju u različito vrijeme tijekom dozrijevanja grožđa. Utjecaj različitih termina zahvata djelomične defolijacije na sastav i sadržaj vezanih i slobodnih hlapljivih spojeva u crnim sortama grožđa slabo je istražen. S obzirom na navedeno, ovim istraživanjem nastojat će se procijeniti opravdanost različitih termina provedbe zahvata djelomične defolijacije s obzirom na hlapljive i polifenolne spojeve grožđa sorte 'Merlot' (Vitis vinifera L.) u zagrebačkom vinogorju.