Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Ana Čehić mag. ing. agr.

Datum održavanja:

Primjena Teorije planiranog ponašanja u maslinarskom turizmu
21. ožujka 2019. :: 14:00 sati :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Prof. dr. sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, predsjednica
  • Prof. dr. sc. Slobodan Ivanović, Sveučilište u Rijeci Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  • Doc. dr. sc. Željka Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predloženi mentor:

  • Prof. dr. sc. Marija Cerjak

 

Sažetak:

U svrhu povećanja profitabilnosti dio poljoprivrednih proizvođača odlučuje se za proširenje poljoprivredne proizvodnje na dopunske djelatnosti koje uključuju preradu, pružanje usluga i/ili turizam.

Maslinarstvo osim proizvodnje maslina i maslinova ulja ima i potencijal za razvoj specifičnog oblika turizma koji je zadnjih 15-ak godina u svijetu poznat kao maslinarski turizam ili turizam maslinova ulja.

Broj znanstvenih istraživanja na temu maslinarskog turizma relativno je oskudan, a osobito su rijetka istraživanja o tzv. maslinarskim turistima.

Cilj rada je utvrditi  namjere ponašanja maslinarskih turista primjenom proširene Teorije planiranog ponašanja (TPP) varijablom motiv kako bi se jasnije predvidjele ponovne posjete gospodarstvima.