Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za dodjelu nagrade za najbolje fotografije povodom 100-te obljetnice Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta

Trajanje natječaja: 18.03.2019.– 06.05.2019
Objava rezultata natječaja: 15.05.2019. na mrežnim stranicama Agronomskog fakulteta

Svrha natječaja

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet ove akademske godine obilježava 100-tu obljetnicu svoga djelovanja tijekom koje će se organizirati niz različitih događanja.

Raspisivanjem ovog natječaja želi se potaknuti sve djelatnike i studente Agronomskog fakulteta da svojim kreativnim izričajem doprinesu uređenju interijera Fakulteta. Najbolje fotografije, prema procjeni stručnog ocjenjivačkog povjerenstva, bit će prezentirane na zajedničkoj izložbi, a potom i trajno izložene u paviljonima.

 • Pravila natječaja
 • Na Natječaj se mogu prijaviti svi djelatnici i studenti Agronomskog fakulteta s neograničenim brojem fotografija.
 • Fotografije mogu temom biti povezane s bilo kojim aspektom života i rada na Fakultetu ne trebaju biti nužno vezane uz prostor/lokaciju Fakulteta.
 • Na natječaj se ne mogu prijaviti djelatnici Agronomskog fakulteta koji su odlukom dekana imenovani kao članovi stručnog povjerenstva.
 • Prijavom na natječaj autori su suglasni da se fotografije koriste u Monografiji povodom 100-te obljetnice Agronomskog fakulteta te izlože na prigodnoj izložbi bez dodatne naknade.

Autori tri najbolje fotografije po izboru povjerenstva nagradit će se novčanom nagradom:

 1. nagrada - 2.000,00 kn
 2. nagrada - 1.500,00 kn
 3. nagrada - 1.000,00 kn

Agronomski fakultet se obvezuje isticati ime autora u svim objavama fotografije.

Uvjeti Natječaja

 • Fotografije mogu biti u boji ili crno-bijeloj tehnici, no nije dopušteno stavljanje potpisa autora na fotografije. Fotografije trebaju biti u digitalnom obliku, najmanje veličine 4000 pixela po dužoj strani (300 dpi), u tiff ili jpeg formatu (high quality).
 • Fotografije trebaju biti snimljene na jednom od medija: CD, DVD ili USB prijenosna memorija.
 • Sastavni je dio dokumentacije zapečaćena omotnica s podacima o autoru (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa), s oznakom “Natječaj fotografija – autor - ne otvarati!”.
 • Medij s fotografijama i zapečaćenu omotnicu s podacima o autoru potrebno je uložiti u veću zapečaćenu omotnicu s natpisom : “Natječaj fotografija - ne otvarati!”.
 • Krajnji je rok za primitak natječajne dokumentacije, bez obzira na način dostave 06.05.2019. godine u 14 sati. Mogući načini dostave:
  • putem pošte na adresu: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb
  • osobno putem Pisarnice Agronomskog fakulteta (VI. paviljon, prizemlje)
 • Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 • Prijavom na Natječaj, autor/autorica daje suglasnost organizatorima za prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja. Podaci će se koristiti za identifikaciju fotografija te za obavijesti o rezultatima Natječaja, otvaranju izložbe te nagrada autorima. Prikupljeni podaci neće biti prosljeđivani trećim osobama.
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail irechner@agr.hr

Dekan
Prof.dr.sc. Zoran Grgić