Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predavanja :: gostujuće djelatnice s Bogor Agricultural University (IPB), Indonezija

Gostujuće djelatnice s Bogor Agricultural University (IPB), Indonezija, Assoc. Prof. Nurul Khumaida i Dr. Ardie Sintho Wahyuning boravit će na Agronomskom fakultetu u razdoblju od 22. – 27. ožujka  2019. godine u okviru Erasmus+ programa.

Pozivamo Vas na predavanja koja će se održati prema sljedećem rasporedu:

Assoc. Prof. Nurul Khumaida

  • “Characterization and evaluation of medicinal plants (Curcima aeruginosa)” :: petak, 22. ožujka 2019. :: 8:15 sati :: dvorana IV/. Predavanje će se održati u sklopu modula Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja koordinatorice izv. prof. dr. sc. Ivanke Žutić
  • “In Vitro Mass Propagation of Cassava: Organogenesis, Embryogenesis, and Acclimatization within the course Modern Technology of Vegetables Production” :: ponedjeljak, 25. ožujka 2019. :: 8:15 sati :: dvorana IV/B. Predavanje će se održati u sklopu modula Suvremena tehnologija uzgoja povrća koordinatorice prof. dr. sc. Nine Toth
  • “History of Development of Cassava Plants as Alternative Carbohydrate Sources in Indonesia” :: ponedjeljak, 25. ožujka 2019. :: 13:00 sati :: dvorana IV/50. Predavanje će se održati u sklopu modula Rizosferna ekologija/Rhizosphere ecology koordinatora doc. dr. sc. Borisa Lazarevića
  • “ Micropropagation of cassava” :: utorak, 26. ožujka 2019. :: 11:15 sati :: knjižnica Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku.Predavanje će se održati u sklopu modula Plant Biotechnology koordinatorice prof. dr. sc. Snježane Kereša
  • Outlook of Agriculture in Indonesia and Tropical Climate Performance :: srijeda, 27. ožujka 2019. :: 10:30 sati :: velika vijećnica

Dr. Ardie Sintho Wahyuning

  • Overview of the Bogor Agricultural University (IPB) :: srijeda, 27. ožujka 2019. :: 10:00 sati :: velika vijećnica

Predavanja su organizirana od strane Zavoda za povrćarstvo, Zavoda za ishranu bilja, Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku i Ureda za međunarodne odnose.