Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Mr. sc. Branka Maričić

Datum održavanja:

Učinak ekstrakata koprive (Urtica dioica L.) na vegetativni rast, sastavnice prinosa i kemijski sastav graha mahunara (Phaseolus vulgaris L.) utorak, 02. travnja 2019. :: 13:00 :: mala vijećnica

Predložene mentorice:

  • doc. dr. sc. Sanja Radman, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • dr. sc. Smiljana Goreta Ban, znanstvena savjetnica, lnstitut za poljoprivredu i turizam, Poreč

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • izv. prof. Božidar Benko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • doc. dr. sc. lgor Palčić, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
  • izv. prof. dr.sc. lvanka Žutić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sažetak:

Intenzivna proizvodnja povrća rezultirala je povećanom gnojidbom mineralnim gnojivima te primjenom sredstava za zaštitu bilja. Budući da je povrće vrlo osjetljivo na akumulaciju toksičnih tvari i  uglavnom se koristi u svježem stanju ili blago termički obrađeno, sve je veća potražnja za ekološki uzgojenim povrćem bez rezidua pesticida, tragova metala i drugih štetnih sastojaka. Većina ekoloških pripravaka koji se koriste kao gnojivo ili kao sredstva za zaštitu bilja rezultat su iskustva proizvođača, prenose se generacijski i imaju uporište u narodnoj predaji. Među najčešće preporučenim pripravcima je vodeni ekstrakt koprive (Urtica dioica L.), o čijoj je učinkovitosti vrlo malo znanstvenih dokaza. Svrha ovog istraživanja je na dvije pedoklimatski različite lokacije i u dva roka uzgoja istražiti mehanizam djelovanja različitih ekstrakata koprive, koji se razlikuju u broju primjena i trajanju ekstrakcije, na vegetativni rast te kemijski sastav graha mahunara (Phaseolus vulgaris L.).