Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana doktorske disertacije: Dragica Šalamon, dipl.ing.

Datum održavanja:

Udder shape, milkability and genetic diversity of Istrian sheep
Četvrtak, 13. veljače 2014., 11:00 h, Velika vijećnica

Sažetak