Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za izradu logotipa Udruge studenata krajobrazne arhitekture

Trajanje natječaja: Od 03. 04. 2019. do 03. 05. 2019. u 14 sati

Objava rezultata natječaja: 17. 05. 2019. na mrežnim stranicama Agronomskog fakulteta

Cilj natječaja

Udruga studenata krajobrazne arhitekture (USKA) raspisuje ovaj natječaj s ciljem dobivanja novog, inovativnog i kreativnog logotipa, koji će najbolje predstavljati Udrugu. Uz to, želja je potaknuti sudjelovanje svih studenata studija Krajobrazna arhitektura u radu Udruge.

Pravo sudjelovanja

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti i studentice preddiplomskog i diplomskog studija Krajobrazna arhitektura.

Natječajni radovi mogu biti produkt samostalnog ili grupnog rada, od najviše pet (5) sudionika.

Svaki od sudionika ima pravo na natječaj prijaviti samo jedan rad koji mora biti originalan i nov.

Autori prva tri najbolja rada, odabrana od strane ocjenjivačkog suda bit će nagrađeni:

 1. nagrada: novčani iznos u vrijednosti od 1.500 kn
 2. nagrada: promotivni materijali
 3. nagrada: promotivni materijali

Uvjeti natječaja

Iz natječaja će se isključiti radovi koji nisu u skladu s uvjetima natječaja.

1. Natječajni rad mora sadržavati sljedeće priloge:

 1. Logotip u dvije dimenzije:
  • Otprilike veličine cijelog papira A4 formata
  • Otprilike 3 x 3 cm na papiru A4 formatu *Prema potrebi, logotip manjih dimenzija može biti pojednostavljenog dizajna. Pritom mora biti vidljiva jasna poveznica s logotipom većih dimenzija.
 2. Obje dimenzije logotipa u varijantama:
  • Crno-bijelo
  • U boji
 3. Dizajn logotipa mora uključivati neki od navedenih tekstova:
  • Udruga studenata krajobrazne arhitekture - Zagreb - Hrvatska
  • USKA
  • Oba teksta iz navedenih točaka
 4. Kratak opis logotipa i na koji način on predstavlja Udrugu studenata krajobrazne arhitekture

2. Natječajni rad potrebno je predati unutar navedenih rokova.

3. Natječajni rad potrebno je predati u pisarnicu Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

4. Natječajni rad potrebno je predati analogno i digitalno (na CD-u) u kuverti A4 formata, s naznakom na poleđini ''USKA - NATJEČAJNI RAD – NE OTVARATI''.

5. U kuvertu s radovima potrebno je staviti zalijepljenu kuvertu A5 formata, koja unutar sebe sadržava čitko ispisane podatke sudionika:

 • Ime i prezime
 • Godina studija
 • Broj telefona
 • Email adresa

Dodatne informacije mogu se dobiti na email: nikolinamartinec96@gmail.com ili lucija.jelavic1011@gmail.com