Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme dvojnog doktorata :: Shiming Wan, MSc

Datum održavanja:

Identifikacija i funkcijska analiza gena uključenih u razvoj intermuskularnih kostiju wuchang deverike (Megalobrama amblycephala)
25.04.2019. ::  11:00 :: Mala vijećnica

Identifikacija i funkcijska analiza gena uključenih u razvoj intermuskularnih kostiju wuchang deverike (Megalobrama amblycephala) 25.04.2019. ::  11:00 :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Professor emeritus Tomislav Treer , Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Doc.dr.sc. Daniel Matulić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof. dr.sc. Maria Špoljar, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet

Predloženi mentori:

  • izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • izv.prof.dr.sc. Zexia Gao, Huazhong Agricultural University

Sažetak:

Cilj ovog istraživanja je istražiti organizacijsku strukturu intermuskularnih kostiju i srodnih tkiva. Razlike u organizacijskoj strukturi bit će naknadno korištene za obavljanje mRNA usporedne transkripcijske analize između intermuskularnih kostiju, vezivnog tkiva i mišićnog tkiva. Također i za mikro RNA usporednu transkricijsku analizu između intermuskularnih kostiju i vezivnog tkiva. U međuvremenu, analiza dinamičke asocijacije mRNA i mikroRNA i analiza uzoraka ekspresije nekodirajuće RNA će se provesti u različitim fazama kako bi se istražila ključna genetska informacija povezana s razvojem intermuskularnih kostiju. Naposljetku, na modelu zebrice i Crispr-cas9 tehnologije uređivanja gena, provodit će se funkcionalna provjera utvrđenih gena kako bi se dalje otkrilo reguliranje ključnih gena u razvoju intermuskularnih kostiju i srodnih fizioloških aktivnosti.

Ova studija će sveobuhvatno izgraditi genetičku bazu intermuskularnih kostiju wuchang deverike (Megalobrama amblycephala) i generirati važne genetske informacije vezane uz nastanak i razvoj intermuskularnih kostiju koje će se koristiti za daljnje istraživanje molekularnog mehanizma razvoja intermuskularnih kostiju i molekularno genetskih tehnika kod uzgoja wuchang deverike.