Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za akademsku mobilnost u 2019. godini (drugi krug)

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za akademsku mobilnost u 2019. godini prema sljedećim stavkama:

b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu

(nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međusveučilišni/međufakultetski sporazum)

Dostupan maksimalan iznos sredstava kako slijedi:

 • Europa:
  • zona 1 (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Mađarska, Makedonija, Slovenija, Srbija) – 3.800,00 kn
  • zona 2 (zemlje ni u zoni 1 ni u zoni 3) – 4.600,00 kn
  • zona 3 (Švicarska, Lihtenštajn, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, skandinavske zemlje) – 5.400,00 kn
 • Sjeverna Afrika i Bliski Istok: 6.100,00 kn
 • Sjeverna Amerika, Južna Amerika, Azija, Australija: 8.500,00 kn

c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu

(kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima)

Moguće su samo prekogranične mobilnosti. Trošak kotizacije refundirat će se do maksimalnog iznosa od 2.150,00 kn.

Važno: doktorski se studenti obavezno u prijavi za konferenciju organizatoru konferencije prijavljuju kao doktorski studenti određene sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te također se obavezno u potvrdi o sudjelovanju na konferenciji, u materijalima i publikacijama konferencije navode kao doktorski studenti određene sastavnice Sveučilišta u Zagrebu što će se provjeravati u obradi izvješća za potraživanje refundacije.

Razdoblje u kojem je moguće ostvariti mobilnosti za stavke b) i c):

Prijavljuju se mobilnosti koje će se ostvariti od 01.07. – 31.12.2019.

Prijava kandidata:

Za stavku b) mogu se prijaviti djelatnici u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, znanstvenim, nastavnim i suradničkim zvanjima te asistenti i poslijedoktorandi.

Za stavku c) mogu se prijaviti doktorski studenti Agronomskog fakulteta.

Potrebni dokumenti za prijavu:

Za stavku b)

1. ispunjen i otisnut on-line prijavni obrazac: https://zagreb.moveon4.com/locallogin/5ca4a3df00b1383b158b4575/eng

Važna napomena: U sklopu prijavnog on-line obrasca potrebno je ispuniti rubriku kraćeg opisa plana posjeta na hrvatskom jeziku (Short description of the plan of visit). Molimo obavezno navesti sljedeće stavke:

 • dosadašnja suradnja
 • cilj posjeta i predviđene aktivnosti u sklopu mobilnosti
 • predviđeni rezultati
 • ukoliko se u okviru mobilnosti planira održati nastava obavezno navesti:
  • naziv modula
  • broj sati predavanja
  • razina   
 • predviđeni trošak mobilnosti:
  • dnevnice
  • prijevoz
  • smještaj
  • ostali troškovi (viza, osiguranje i dr.)
  • ukupni troškovi mobilnosti

2. pozivno pismo gostujuće institucije

3. ispis radova iz WoS-a i ispunjena tablica bodovanja A1 radova u razdoblju od 2014.-2018. godine - dodati prilog1.doc

Za stavku c)

 1. ispunjen i otisnut on-line prijavni obrazac: https://zagreb.moveon4.com/locallogin/5ca4a3df00b1383b158b4575/eng 
 2. potvrda da je doktorski student upisan u studij u akademskoj godini u kojoj se prijavljuje
 3. potvrda prihvata sudjelovanja na konferenciji (ukoliko je rad/sažetak u postupku recenzije, moguće je priložiti potvrdu o istome)
 4. iznos kotizacije (dostaviti program, ispis s mrežne stranice ili dokument iz kojeg je vidljiva kotizacija)
 5. ispis svih A1 i A2 radova ovjeren od strane CAK-a

Prijave se dostavljaju: e-poštom umo@agr.hr  (1 datoteka u .pdf formatu)

Napomena: ispunjen, potpisan i datiran on-line prijavni obrazac u .pdf formatu sastavni je dio cjelokupne prijave.

Rok za prijavu: on-line prijava Sveučilištu u Zagrebu i e-poštom cjelokupna prijava u UMO: 6. svibnja 2019. godine

Odabir kandidata:

Agronomski fakultet obvezan je Sveučilištu u Zagrebu dostaviti rang-listu koju će sastaviti  Odbor za međunarodnu suradnju. Povjerenstvo za odabir zaposlenika i studenata u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu zadržava pravo da ne uzme u obzir rang-listu određene sastavnice.

Kriteriji za odabir kandidata Agronomskog fakulteta - dodati prilog2_kriteriji.pdf

Kandidati su obvezni proučiti cjelokupan tekst Natječaja http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-akademsku-mobilnost-u-2019-godini-drugi-krug/

Dodatne informacije: 

Ured za međunarodne odnose, umo@agr.hr; 239 4043