Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rad u prestižnom časopisu :: Food chemistry

Doc.dr.sc. Lidija Svečnjak i dr.sc. Saša Prđun, djelatnici Zavoda za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju, su u suradnji s kolegama sa Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dr.sc. Ozren Jović) i Sveučilišta u Splitu Kemijsko-tehnološkog fakulteta (prof.dr.sc. igor Jerković, doc.dr.sc. Zvonimir Marijanović) objavili rad u prestižnom časopisu Food chemistry (IF = 4,946 / 5-godišnji IF: 4.879; rangiran u Q1 - Applied Chemistry, Food science & Technology, Nutrition & Dietetics). U predmetnoj publikaciji o utjecaju patvorenja pčelinjeg voska (parafinom) na sigurnost, sastav i kakvoću meda sudjelovali su i studenti Agronomskog fakulteta (Jana Car, Maja Matošević i Josip Rogina) te su u okviru istraživanja izrađena dva diplomska rada.

Svečnjak, L., Jović, O., Prđun, S., Rogina, J., Marijanović, Z., Car, J. Matošević, M., Jerković, I. (2019). Influence of beeswax adulteration with paraffin on the composition and quality of honey determined by physico-chemical analyses, 1H NMR, FTIR-ATR and HS-SPME/GC-MS. Food chemistry, 291, 187-198. DOI: 10.1016/j.foodchem.2019.03.151

Članak je dostupan na sljedećoj poveznici: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.03.151