Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

UMO (SuZAF) i AMPEU

Datum održavanja:

UMO (SuZAF) i AMPEU: Informativni dan Obzor 2020.

Europski okvirni program istraživanja i inovacija (2014. do 2020.) u organizaciji i Agencije za mobilnost i programe EU 30.01.2014.: dvorana VI/A

Program – uskoro!