Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predavanja :: Prof. Martin van den Toorn

Datum održavanja: -

Studij Krajobrazna arhitektura ovaj tjedan ponovno ugošćuje eminentnog krajobraznog arhitekta i profesora Martina van den Toorna, Delft University of Technology, Nizozemska, koji poučava i na École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, Francuska i na Fakultetu krajobrazne arhitekture Szent István Egyetem, Budimpešta, Mađarska.

Profesor Martin van den Toorn sudjelovat će na nastavi nekoliko predmeta na studiju Krajobrazna arhitektura i održat će dva zanimljiva predavanja:

  • “The role of hand drawing in basic design education in the digital age” :: utorak, 7. svibnja 2019.:: 12:00 sati :: dvorana IV/C
  • “Abstraction and visual communication in landscape architecture” :: srijeda, 8. svibnja 2019.:: 10:00 sati :: dvorana IV/C

Predavanja su organizirana od strane Zavoda za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost i Ureda za međunarodne odnose.