Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predavanje :: Mr. sc. Roman Ozimec

Datum održavanja:

Veliki speleološki objekti i hidrološki sustavi šireg područja Biokova
četvrtak, 16. svibnja 2019. :: 12:00 sati :: Velika vijećnica

Pozivamo Vas na predavanje pod naslovom “Veliki speleološki objekti i hidrološki sustavi šireg područja Biokova” koje će održati mr. sc. Roman Ozimec, predsjednik Društva za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske (ADIPA). Predavanje je organizirano od strane Hrvatskog tloznanstvenog društva i Zavoda za melioracije.

Životopis:

Mr.sc. Roman Ozimec je predsjednik Društva za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske (ADIPA) i Hrvatskog arahnološkog društva (HARD). Menadžer je i auditor sustava kvalitete po programu European Organization for Quality - EOQ za sustave ISO 9001 i HACCP. Stručnjak iz područja agronomije (sjemenarstvo, nadzor, kontrola i inspekcija proizvoda u prometu, agrobioraznolikost), biologije (povijest prirodoslovlja, taksonomija, biogeografija i ekologija faune beskralješnjaka - Arachnida, Myriapoda, Insecta), ekologije (stručne podloge, održivo gospodarenje, monitoring, konzervacija) te biospeleologije i speleologije s preko 35 godina iskustva u terenskim istraživanjima dinarskog krša (HRV, SLO, BiH, Crna Gora). Voditelj je ili suradnik u preko 170 znanstvenih i stručnih projekata. Član je uredništva časopisa Hrvatski zemljopis (Meridijani), Makarsko primorje i Subterranea Croatica te autor stalnih muzejskih postava: Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Biospeleološki muzej Vjetrenica i Posjetiteljski centar NP Sjeverni Velebit. Održao je preko 160 stručnih i popularnih predavanja te snimio preko 60 stručnih televizijskih priloga. Autor je i koautor 25 knjiga, oko 40 znanstvenih i 50 stručnih radova, preko 750 publiciranih referenci, 180 stručnih elaborata te glavni urednik više od 10 monografija (Biokovo, 2008; Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske, 2009; Prirodoslovne značajke Rijeke dubrovačke, 2014; Đurđevečki peski, 2016; Odabrani špiljski tipski lokaliteti Bosne i Hercegovine; 2019).