Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predavanje :: Prof. Dehua He

Datum održavanja:

“Electronic commerce, concept and the development in China”
srijeda, 8. svibnja 2019. :: 13:15 sati :: dvorana IV/1

Pozivamo Vas na predavanje pod naslovom “Electronic commerce, concept and the development in China” koje će održati prof. Dehua He, Huazhong Agricultural University, Kina.

Predavanje je organizirano od strane Zavoda za marketing i Ureda za međunarodne odnose.

Životopis link http://ic.hzau.edu.cn/hedehua.pdf