Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za dodjelu nagrade nastavnicima za izvrsnost u nastavi i/ili vođenju izvannastavnih aktivnosti - na prijedlog studenata

Natječaj

Online glasovati mogu studenti do 21. svibnja 2019. do 24:00h
na adresi http://limesurvey.srce.hr/auth/aai/634953

Na temelju članka 12. točke 2. lzmjene i dopune Pravilnika o dodjeli javnih priznanja i nagrada Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta (dalje u tekstu: Fakultet) od 15.5.2018., Odbor za nastavu i izbor nastavnika pokreće postupak za dodjelu nagrade nastavnicima za izvrsnost u nastavi i/ili vođenju izvannastavnih aktivnosti - dvije nagrade.

Cilj nagrade je istaknuti nastavnike koji se, po mišljenju studenata, posebno zalažu za kvalitetu provedbe nastave i/ili izvannastavnih aktivnosti.

Na mrežnim stranicama AFZ bit će objavljena imena svih nastavnika podijeljena u dvije Iiste, koje se formiraju na temelju medijana broja studenata kojima nastavnici predaju (skupina nastavnika koja predaje broju studenta koji je < medijanu i skupinu koja predaje broju studenata većem od medijana).

Pravo glasovanja imaju svi studenti Fakulteta.

Glasovanje se provodi putem online aplikacije do 21. svibnja 2019. Sa svake liste studenti biraiu tri nastavnika.

Nakon provedenog glasovanja, Radna skupina koju imenuje Odbor za nastavu dostavit će Povjerenstvu za nagrade lzvješće i predložit po jednog nastavnika s najviše osvojenih glasova sa svake liste za dodjelu nagrade.

Prijedlozi Povjerenstva za nagrade dostavljaju se Fakultetskom vijeću koje donosi konačnu odluku o dodjeli nagrade.

Natječaj

Prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić
prodekanica za nastavu